logo

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Fatma Aslı Hapa

Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. Zevcet Yılmaz

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Sercan Gücenmez

Sayman
Uzm. Dr. Berna Ülgen Altay

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Önay Gerçik


Denetleme Kurulu
Uzm. Dr. Serap Köran Karadoğan
Uzm. Dr. Derya Bostan Ağırdıcı
t>